+ Check this out!

Mega toffe projecten!

+ TecWijzer (Jet-Net)

Verbintenis tussen school en techniek

In Nederland bestaan twee grote netwerken waarin de samenwerking tussen school en bedrijf centraal staat; Jet-Net en TechNet. Deze twee netwerken zijn weer gebundeld in Tecwijzer, die scholen en technische bedrijven met elkaar in contact brengt. Zo kan je als scholier al een kijkje nemen in de keuken van technische bedrijven en veel te weten komen over technologie.

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid en bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen zodat zij zich een beeld kunnen vormen van bèta en technologie om uiteindelijk te kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.

Elk jaar wordt de Career Day van Jet-Net gehouden. Dat is een evenement dat wordt georganiseerd in vier regio’s. Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo maken kennis met technologie en de bedrijven daarachter.
In het netwerk van Jet-Net werken bijna 100 bedrijven en meer dan 185 havo/vwo-scholen al succesvol samen.
Op deze Jet-Net-scholen kiezen ook meer leerlingen voor een Natuur & Techniekprofiel dan op andere scholen.

TechNet wil midden- en kleinbedrijven verbinden met scholen in het basisonderwijs en vmbo. In het netwerk van TechNet werken ruim 3.300 bedrijven en 1.000 scholen samen. De bedrijven vertegenwoordigen samen 13 verschillende technische branches.

+ Meer vette projecten

Bekijk hier meer interessante projecten

+ Direct naar de opleidingen